Po prostu zapraszam...
X

captcha

Bogdan Zdrojewski #2Bogdan Zdrojewski #4Bogdan Zdrojewski #1

Bariery w dostępie do kultury

2018-06-14

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji ws. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. Temat ten po raz pierwszy wkroczył w tej formie na agendę Parlamentu Europejskiego. Inicjator i autor sprawozdania, poseł Bogdan Zdrojewski zaznacza, iż sprawozdanie będące pierwszym całościowym dokumentem Komisji Kultury i Edukacji PE poruszającym w sposób bezpośredni zagadnienie dostępu do kultury, jest jednocześnie analizą dotykającą tematu w sposób znacznie szerszy niż wskazywałby na to tytuł. Dotyka bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz zdecydowanie najważniejszego problemu barier edukacyjnych. Efektem przyjętego sprawozdania powinno być, wg posła sprawozdawcy, docenienie znaczenia uczestnictwa w kulturze dla jakości życia, umiejętności poruszania się w współczesnym świecie, a także dla pomyślności ekonomicznej państw UE.


„Problem dostępu i uczestnictwa w kulturze jest zagadnieniem leżącym u podstaw polityki kulturalnej zarówno z perspektywy narodowej, jak i wspólnotowej oraz powinien być rozpatrywany jako zagadnienie o charakterze przekrojowym. W sprawozdaniu w związku z tym ze szczególną mocą podkreślam znaczenie koordynacji polityki kulturalnej z innymi dziedzinami polityki, takimi jak polityka edukacyjna, społeczna, gospodarcza, regionalna, zagraniczna, cyfrowa czy medialna” - zaznaczył poseł Zdrojewski.

Jednocześnie autor sprawozdania dodał, w ślad za przyjętymi dziś rekomendacjami, iż strategie wzmacniania dostępności i uczestnictwa w kulturze powinny być realizowane poprzez identyfikację niedoreprezentowanych grup, projektowanie i wdrażanie inicjatyw lub programów mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa oraz usuwanie istniejących barier. Kluczowe w tym kontekście pozostaje zatem dla sprawozdawcy także prowadzenie polityki opartej na faktach za pomocą szeroko zakrojonych badań oraz gromadzenia danych na temat barier w dostępie do kultury, uczestnictwa w kulturze oraz rozwoju widowni.

„Zainicjowany na forum Parlamentu Europejskiego temat dostępu do kultury stanowi dla mnie kontynuację wcześniej podjętych starań, jeszcze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszę się w związku z tym, że został przyjęty na plenum Parlamentu z tak dużym zainteresowaniem i aprobatą. Unia Europejska może i powinna odgrywać kluczową rolę w promowaniu i ułatwianiu lepszej koordynacji polityk kulturalnych na wszystkich poziomach. Wówczas podmioty z całej UE będą miały lepszą możliwość opracowywania kompleksowej i skutecznej polityki promującej dostęp do kultury i uczestnictwo w kulturze, a także pozycjonowania kultury jako niezwykle istotnego elementu projektu integracji europejskiej. Wierzę, że przyjęte dziś przez Parlament sprawozdanie odegra ważną rolę w tych właśnie działaniach”, - podkreślił Bogdan Zdrojewski.

Źródło: http://www.eppgroup.eu/pl/press-release/Bariery-w-dost%C4%99pie-do-kultury 

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.