Po prostu zapraszam...
X

captcha

Bogdan Zdrojewski #4Bogdan Zdrojewski #1Bogdan Zdrojewski #2

Polska w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO

2013-11-20

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po 37 latach Polska ponownie została członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja w tej sprawie zapadła 19 listopada br. na Zgromadzeniu Ogólnym w Paryżu. Dotychczas nasz kraj jako Państwo-Strona Konwencji zasiadał w Komitecie tylko raz, w 1976 r.

Wystawa „Poland for World Heritage”. fot.: NID
Wystawa „Poland for World Heritage”. fot.: NID

W ramach kampanii promocyjnej we wrześniu br. w siedzibie UNESCO w Paryżu zaprezentowana została wystawa „Poland for World Heritage”. Miała ona na celu pokazanie Polski jako kraju o dużym dorobku i doświadczeniu w zakresie konserwacji, w tym tak wyjątkowych dóbr jak te znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa. Ekspozycji towarzyszył katalog wydany w dwóch wersjach językowych (angielski i francuski), przygotowany przez wybitnych specjalistów. W akcję promocyjną - obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- zaangażowane było Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z 21 członków i spotyka się przynajmniej raz w roku (czerwiec/lipiec; najbliższa, 38. sesja odbędzie się w Katarze). Kadencja członków trwa sześć lat. Dla zapewnienia sprawiedliwej reprezentacji i rotacji, Zgromadzenie Ogólne zachęca Państwa-Strony, aby rozważyły dobrowolne skrócenie kadencji do czterech lat.

Główne funkcje Komitetu to m.in. określenie dóbr kulturowych i przyrodniczych, które powinny być chronione i ich wpisywanie na Listę Światowego Dziedzictwa, ocena stanu ich zachowania, decydowanie o usunięciu z Listy oraz ustalanie najbardziej efektywnego wykorzystania środków z Funduszu Światowego Dziedzictwa.

Dotychczas Polska jako Państwo-Strona Konwencji zasiadała w Komitecie tylko raz - tuż po jej ratyfikowaniu; była to skrócona kadencja 1976 – 1978. Obecna obejmie lata 2013-2017. Razem z Polską do Komitetu wybrano w tym roku m.in. Chorwacje i Finlandia.

Konwencja w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego została przyjęta przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 r. Polska ratyfikowała dokument jako jedno z pierwszych państw w 1976 r. Wg stanu na 19 września 2012 r., do Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO przystąpiło 190 państw. W związku z tym jest to umowa międzynarodowa o globalnym zasięgu i jednocześnie jedna z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw UNESCO.

Strona Centrum Światowego Dziedzictwa www.whc.unesco.org/en/committee


Źródło: mkidn.gov.pl

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.