Po prostu zapraszam...
X

captcha

Bogdan Zdrojewski #1Bogdan Zdrojewski #2Bogdan Zdrojewski #4

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiej

2013-06-14

O wyzwaniach, dobrych praktykach i perspektywach współpracy krajów V4 w ramach digitalizacji rozmawiają w Krakowie ministrowie kultury państw Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu biorą udział: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Alena Hanáková - Minister Kultury Republiki Czeskiej, Marek Maďarič - Minister Kultury Republiki Słowackiej oraz András Doncsev-  Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier.

Podczas krakowskiego spotkania ministrowie podsumują działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2012/13. Poznają również wyniki konferencji eksperckiej V4 „Budowanie Potencjału Kulturowego - Digitalizacja i Udostępnianie Dziedzictwa”, zorganizowanej przez MKiDN oraz Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie 13-14 lutego br. Ponadto wybiorą laureata Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej 2012.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy:  Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim - wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w perspektywie - uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”.

Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich. Od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.

Źródło: mkidn.gov.pl

Zobacz też: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zdrojewski;digitalizacja;jest;sprawa;fundamentalna,46,0,1326382.html 

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.