Po prostu zapraszam...
X

captcha

Bogdan Zdrojewski #2Bogdan Zdrojewski #4Bogdan Zdrojewski #1

Minister Bogdan Zdrojewski w Lublinie

2012-11-29

Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego będzie możliwa dzięki 20 mln zł dotacji z XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę w tej sprawie szef resortu Bogdan Zdrojewski podpisał 29. listopada br.  Razem z Prezydentem Miasta Krzysztofem Żukiem, Marszałkiem Województwa Krzysztofem Hetmanem oraz przedstawicielem strony społecznej był też sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie wsparcia procesu zmiany społecznej poprzez kulturę w Lublinie.


„Mam szczególną satysfakcję, bo to jest ostatnie moje zobowiązanie, które podejmowałem w ostatnich latach deklarując moje zainteresowanie i środki finansowe na te inwestycje, które były źródłem kłopotów” – powiedział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski

Projekt obejmuje m.in. modernizację architektoniczną, konstrukcyjną i funkcjonalną budynku Teatru Muzycznego i Filharmonii. Ponadto zmodernizowana zostanie technologia sceny i widowni, nastąpi tez przebudowa garażu i istniejącego budynku technicznego. Przebudowana będzie klatka schodowa, powstaną dwie nowe, przebudowana zostanie sala widowiskowa, korytarze, halle i foyer, a także istniejące instalacje. Wydzielone zostaną strefy pożarowe, a elementy konstrukcyjne i budowlane obiektu będą zabezpieczone do wymaganych klas odporności ogniowej. Przebudowie podlegać będą również strefa pomieszczeń technicznych ( pompownie, stacje trafo, śmietnik). Przewiduje się także termomodernizację polegającą na dociepleniu ścian budynku oraz  wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, by dostosować obiekt do wymogów izolacyjności i ochrony cieplnej.                                     

Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym i Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie są niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania.

Wartość projektu ogółem to 55, 6 mln zł, w tym dofinansowanie UE-  20 mln zł.

Projekt „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie” znalazł się wśród 13 beneficjentów naboru ogłoszonego 1 marca br.  Wszystkie zostaną  dofinansowane łącznie kwotą  176,5 mln złotych, a umowy będą podpisane do końca listopada br.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe na lata 2007 – 2013 do realizacji skierowano 64 projekty. Ich łączna wartość przekroczyła 3, 4 mld  zł, a kwota dofinansowania stanowi ponad 2 miliardy złotych.

W Lubelskiem dofinansowanie uzyskało 5 projektów: Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych (16, 3 mln zł),  Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu (20 mln zł), Renowacja Teatru Starego w Lublinie (20 mln zł), Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach ( 16, 9 mln zł) oraz Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa (24 mln zł).

Do tej pory w całej Polsce oddano do użytku 21 nowych lub wyremontowanych obiektów, wśród nich: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu i Galicyjski Rynek w Sanoku. W tym roku m.in. wmurowano  kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Otwarto Filharmonię Świętokrzyską, wyremontowany Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku, Operę Leśną w Sopocie, Filharmonię Częstochowską oraz Operę i Filharmonię Podlaską.  

Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl

 

Wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, Minister Bogdan Zdrojewski i Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podczas podpisywania listu intencyjnego fot. UM w LublinieWicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, Minister Bogdan Zdrojewski i Prezydent Lublina

Krzysztof Żuk podczas podpisywania listu intencyjnego fot. UM w Lublinie

List intencyjny w sprawie wsparcia procesu zmiany społecznej poprzez kulturę w Lublinie zakłada m.in., że zainicjowane przez miasto działania będą się przyczyniały do stworzenia modelowej przestrzeni, w której kultura i sztuka posłużą poprawie jakości życia mieszkańców, wspierając ich poczucie przynależności i zachęcając do współdziałania. Jednocześnie przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności miasta, umacniając jego pozycję we wspólnocie kultur europejskich.

Jedną z najsilniejszych przesłanek dla podjęcia tych działań jest zaangażowanie mieszkańców w prace związane z kandydowaniem Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wśród priorytetów programu wymienia się: poprawę dostępu do kultury, rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej, wspieranie aktywnego udziału mieszkańców w kulturze, rozwijanie ich kreatywności i twórczego potencjału, wspieranie działalności artystycznej oraz rozwijanie kompetencji wschodnich.

Sygnatariusze listu deklarują dążenie do osiągnięcia punktu kulminacyjnego wieloletniego procesu budowania nowego Lublina – miasta przyszłości, w którym kultura, sztuka i edukacja służą zmianie społecznej i przenikają każdą sferę aktywności jego mieszkańców – w 2017 r., na który przypada 700 rocznica powstania miasta.

 

Źródło: mkidn.gov.pl

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.