Po prostu zapraszam...
X

captcha

Bogdan Zdrojewski #1Bogdan Zdrojewski #4Bogdan Zdrojewski #2

Plany resortu Kultury na lata 2013 - 2015

2012-10-20

Ochrona dziedzictwa, inwestycje w infrastrukturę kultury oraz edukacja kulturalna i artystyczna. To najważniejsze plany Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2013-2015. O szczegółach szef resortu Bogdan Zdrojewski mówił podczas konferencji prasowej, która odbyła się 20. października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„W najszerszym możliwym zakresie inwestujemy w szkolnictwo artystyczne” - zapewnił minister Bogdan Zdrojewski. Jak zaznaczył, w szkołach muzycznych położono też nacisk na ćwiczenie w mikrozespołach, kwartetach, kwintetach. "Bardzo istotne jest, byśmy nie kształcili wyłącznie solistów, lecz już na tym pierwszym etapie kształcili do współdziałania, współkreowania".

 

Celem edukacji artystycznej i kulturalnej jest poprawa kompetencji uczestnictwa w kulturze oraz budowa nowoczesnego, opartego na wiedzy, społeczeństwa. Realizuje idee uczenia się przez całe życie oraz rozwoju kreatywności  i kooperacji w kontekście Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, która ma zostać przyjęta przez rząd w listopadzie 2012 r.

Edukacja artystyczna, za którą odpowiada MKiDN,  tworzy odrębny - w stosunku do  ogólnokształcącego – system. Obecnie w Polsce funkcjonuje 675  szkół muzycznych i plastycznych I i II stopnia oraz 19 uczelni. Proces odbywający się w szkołach uzupełnia edukacja kulturalna. Jest ona prowadzona  przede wszystkim przez samorządowe i państwowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Założenia na lata 2012-2015 - m.in. zakończenie 28 projektów ( m.in. Akademia Muzycznej w Łodzi, Szkoła Muzycznej I i II stopnia we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), podręcznik e-book do nauki plastyki „PINAKOTEKA”, druga część  „Filmoteki Szkolnej" ( po narodowej, światowa klasyka dla szkół ponadpodstawowych), kontynuacja programu zakupów instrumentów  dla szkół, wprowadzenie zmian w systemie kształcenia w szkołach artystycznych.

Celem inwestycji jest nadrobienie wieloletnich zaległości w budowie infrastruktury kultury. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, Wieloletnich Programów Rządowych, dotacji unijnych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), priorytetów infrastrukturalnych w ramach Programów Ministra.

"Chcę podkreślić, że przyjąłem pewne zasady pracy i chciałem, aby wszystkie instytucje podległe resortowi pracowały po pierwsze w długiej perspektywie i były odpowiedzialne nie tylko za bieżącą kadencję . Ważna jest dla mnie także odpowiedzialność za efekt finalny, ile to będzie kosztować, kiedy skończymy, kto za to będzie odpowiadać. Staram się, by efekt był przemyślany. Kolejnym elementem jest szacunek dla samych artystów  oraz otwartość w polityce kadrowej na różne osoby, z różnych kręgów" - mówił szef resortu kultury.

Założenia na lata 2012-2015: m.in. zakończenie inwestycji ( m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu).

Wg szacunków MKiDN, wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 1,5 mld zł. Dodatkowo pojawi się nowa perspektywa POIiŚ, ale obecnie jej oszacowanie nie jest możliwe.

Na ochronę dziedzictwa składa się m.in. ratowanie i konserwacja zabytków, kompleksowe remonty, poszukiwanie i odzyskiwanie strat wojennych, inwestycje w muzea i budowa nowych oraz  opieka nad obiektami w kraju i zagranicą. Dzięki digitalizacji utrwalone cyfrowo obiekty przetrwają dla następnych pokoleń.

W ocenie ministra, dziedzictwo narodowe powinno być traktowane kompleksowo.  "Dlatego realizuję takie przedsięwzięcia jak zabytki sakralne Powiśla czy też Krzeszów barokowy, ale też pozyskuję środki finansowe na  Fundusz Żelazny  Auschwitz Birkenau. Realizujemy takie przedsięwzięcia jak Muzeum II Wojny Światowej czy kończymy Muzeum Historii Żydów Polskich" .

Ważnym elementem ochrony dziedzictwa jest digitalizacja i udostępnianie. „Ważne są tu Naczelne Archiwa Cyfrowe, które digitalizują archiwa, czyli to dziedzictwo najstarsze, występujące najczęściej w jednym egzemplarzu; Biblioteka Narodowa, czyli przede wszystkim książka, ponad 87 tys. pozycji zdigitalizowanych i dostępnych, zwłaszcza klasyki polskiej oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, który zajmuje się archiwizacją, ale także digitalizacją i udostępnianiem zabytków ruchomych i nieruchomych" -mówił minister. Jak dodał, pozyskiwanie środków na procesy digitalizacyjne będzie się odbywać m.in. w ramach wieloletniego programu rządowego. "Najważniejszy tu będzie rok 2013, kiedy będzie największa koncentracja środków, ponad 30 mln na infrastrukturę bibliotek i procesy digitalizacyjne".

Założenia na lata 2012-2015 to m.in. : ponad 350 mln zł na ratowanie zabytków, stworzenie Krajowego Programu Ochrony Zabytków, kontynuacja projektów odzyskiwania dzieł narodowych, poprawa infrastruktury muzealnej oraz uruchomienie Funduszu Żelaznego Fundacji Auschwitz – Birkenau, zakończenie pierwszego etapu digitalizacji zabytków ruchomych i nieruchomych, spektakularne wystawy polskiej sztuki w najważniejszych obiektach świata ( Muzeum Narodowe w Pekinie, Państwowe Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu).

 

Źródło: mkidn.gov.pl

Fot. Danuta Matloch

 

 

Zobacz też: http://wyborcza.pl/1,91446,12707276,Zdrojewski__MKiDN_prowadzi_blisko_200_inwestycji_za.html

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.