Po prostu zapraszam...
X

captcha

Bogdan Zdrojewski #1Bogdan Zdrojewski #2Bogdan Zdrojewski #4

Ochrona obiektów zabytkowych

Panie Ministrze,czy konserwatorzy zabytków będą stosować zapis ustawy o ochronie zabytków, mam tutaj na myśli szczególnie Art. 110. 1. Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczył go w należyty sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.?Obecnie sytuacja jest taka, że jest niestety niepisane przyzwolenie urzędów ochrony konserwatorskiej na nieudolność oraz świadome działania gmin, w których rękach są obiekty zabytkowe. Obiekty te giną na naszych oczach, a nasze dzieci już ich pewnie nie zobaczą. Nie chodzi tutaj ani o wielkie pieniądze, tylko o zwykłą głupotę urzędników gmin utrzymywanych za publiczne pieniądze. Czy jest szansa aby uległo to zmianie, zgodni z przytoczonym powyżej artykułem?Łącząc wyrazy szacunkuMarcin Wasiak

2011-09-11, Marcin


Komentarze

Re: ochrona obiektów zabytkowych

Bogdan Zdrojewski - Wtorek, 2011-09-13 ścieżka 10:20

Bardzo dziekuję i za troskę i za zwracanie uwagi na niezwykle ważny aspet dbałości o dziedzictwo narodowe. To, że konserwatorzy wojewódzcy nie podlegają ministrowi kultury to Pan pewnie wie, ale zwrócenie uwagi na tą problematykę ma sens także w odniesieniu do mojej osoby. Powiem jedynie tyle, iż jest szansa na to aby egzekucja, odpowiedzialność, ale także formy pomocy dla prywatnych właścicieli zabytków uległy poprawie.

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Re: Re: ochrona obiektów zabytkowych

Marcin Wasiak - Środa, 2011-09-14 ścieżka 21:44

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety fakt, że konserwatorzy wojewódzcy są pracownikami wojewody nie sprzyja ratowaniu obiektów zabytkowych, zwłaszcza tych, które będąc w posiadaniu gmin ulegają systematycznej dewastacji poprzez notoryczne łamanie Art 4 i Art 5 ustawy o ochronie zabytków, co podlega restrykcją opisanym w Art 110 ustawy. Proszę mi doradzić co w takiej sytuacji może zrobić zwykły obywatel, taki jak jak, który widząc to niszczenie dóbr kultury, chce uchronić dla przyszłych pokoleń taki obiekt od całkowitego unicestwienia?Przyznam, że do napisania tego skłoniła mnie bezsilność, która ogarnia mnie widząc jak na naszych oczach są niszczone zabytki. Podjąłem próbę niedopuszczenia do całkowitej zagłady pewnego dworu, wpisanego do rejestru zabytków, który pozostaje w rękach gminy, a na przestrzeni ostatnich lat jest systematycznie dewastowany, bo pozostaje bez jakiegokolwiek zainteresowania ze strony gminy. Nie jest absolutnie moim celem ani posiadanie tego dworu, ani też osiągnięcia jakichkolwiek korzyści materialnych z tego tytułu, chciałbym tylko aby dany obiekt został uratowany i zabezpieczony przed bezmyślnym niszczeniem. Po moim wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydał on gminie, na początku 2011r decyzję przeprowadzenia remontu dworu oraz decyzję nakazującą przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w zabytkowym parku. Gmina złożyła odwołanie od powyższych decyzji do Pana Ministra pomimo tego, że cały czas w księgach wieczystych gmina ta pozostaje jedynym właścicielem dworu wraz z parkiem. Czy takie odwołanie złożyła słusznie do Pana Ministra i czy zasługuje ono na uznanie, skoro nawet po wydaniu decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie tylko zlekceważyła tą decyzję, ale w dalszym ciągu nie podjęła działań opisanych w Art 4 i Art 5 ustawy o ochronie zabytków mających na celu zabezpieczenie dworu przed dalszą jego dewastacją?Oczywiście jestem w stanie podać więcej szczegółów opisanej sprawy.Z wyrazami szacunkuMarcin Wasiak

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Re: Re: Re: ochrona obiektów zabytkowych

Bogdan Zdrojewski - Czwartek, 2011-09-15 ścieżka 15:47

Szczegóły są bardzo ważne. Proszę jednak o ich przysłanie do MKiDN (departament zabytków).

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Marcin: Panie Ministrze,czy konserwatorzy zabytków będą st...

Marcin - Piątek, 2012-01-20 ścieżka 23:13

Szczegóły przesłałem do Departamentu Ochrony Zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał kolejną decyzję nakazująca gminie, która jest właścicielm dworu, jego generalny remont. Niestety gmina lekcaważy to. Pozostaje zatem droga sądowa i tutaj w moim przekonaniu istnieje duża potrzeba zwiększenia świadomości prokuratorów i sędziów, że niszczenie dóbr kultury jest czynem wysokiej szkodliwości społecznej i nie może być tolerowane, bo jest dokonywane przez gminę. Czy Ministerstwo Kultury planuje kampanie mającą na celu uświadomienia, że prawo chroni skutecznie obiekty zabytkowe? Mam tutaj na myśli Państwa wspólprace z Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą.

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Marcin: Panie Ministrze,czy konserwatorzy zabytków będą st...

Bogdan Zdrojewski - Poniedziałek, 2012-02-13 ścieżka 23:57

Czynimy co w prawie możliwe. Bywa że jest ciężko... ale nie beznadziejnie.

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Marcin: Panie Ministrze,czy konserwatorzy zabytków będą st...

Marcin Wasiak - Wtorek, 2012-03-13 ścieżka 21:55

Panie Ministrze, sprawa dopuszczenia do ruiny zabytkowego dworu w Imielnie trafiła do prokuratury. Z niecierpliwością czekam na dochodzenie i mam nadzieje, że w sprawie ochrony zabytków nastąpi zmiana

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Marcin: Panie Ministrze,czy konserwatorzy zabytków będą st...

Marcin Wasiak - Środa, 2012-03-21 ścieżka 13:19

Panie Ministrze,
proszę o podjęcie działań mających na celu zmianę podejścia prokuratorów do niszczenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Piszę to dlatego, bo widzę, że ta konkretna sprawa zmierza w kierunku potraktowania tego jako "mała szkodliwość społeczna czynu", a czyn ten polega na doprowadzeniu przez właściciela obiektu (Gminę) ze stanu używalności do stanu ruiny jedynego obiektu zabytkowego, który posiada gmina.

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Marcin: Panie Ministrze,czy konserwatorzy zabytków będą st...

Marcin - Środa, 2012-04-11 ścieżka 23:09

http://www.ekutno.pl/?kutno=0&y=1&zoom=15545 czy jest Pan w stanie zmienić podejście prokuratury w Łęczycy, aby zbadała właściwie i ukarała gminę za rażące zaniedbania w opiece nad pozostającym w posiadaniu gminy jedynym zabytkiem?

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Marcin: Panie Ministrze,czy konserwatorzy zabytków będą st...

Marcin - Czwartek, 2012-11-15 ścieżka 19:56

Na chwilę obecną sytuacja dworu w Imielnie wygląda następująco: Prokuratura w Łęczycy umorzyła postępowanie z Art. 108 Ustawy o ochronie zabytków, a postępowanie z Art. 110 wyłączyła i przekazała policji. Niestety tutaj zachodzi konflikt interesów pomiędzy policją a gminą. Proszę zobaczć do czego doprowadziła gmina swoją własność "chronioną" prawem (do 1989r obiekt miał stan pełnej używalności) http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Manor_house_in_Imielno Nikt za to nie poniósł żadnej kary.

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Marcin: Panie Ministrze,czy konserwatorzy zabytków będą st...

Marcin - Czwartek, 2012-11-15 ścieżka 22:56

Obecnie łamanie Art. 110 ustawy o ochronie zabytków jest tylko wykroczeniem, czy nie należy zmienić tego na przestępstwo? Wtedy prokuratorzy musieliby sie tym zajmować, a policja najczęściej umarza postępowania w tych sprawach. Kolejna rzecz którą zauważyłem w moich małych staraniach o uratowanie przed całkowitym doprowadzeniem do unicestwienia przez gminą jej własności, to, że w pewnym momencie może dojść do kuriozum kiedy konserwator byłby zmuszony w określonych przypadkach donieść do prokuratury na wojewodę któremu podlega. Zdecydowanie lepszym, dla ochrony zabytków byłby fakt gdyby konserwatorzy w pełni podlegali Ministerstwu Kultury. Czy jest możliwość i szansa na zmianę tego faktu? Brak jest również przepisów wykonawczych do zaleceńi nakazów konserwatorskich. Przykładowo konserwator może wpisać do aktu notarialnego konieczność remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków, ale brak jest mechanizmów i procedur w egzekwowaniu tego.

Zamieść nowy komentarz | Odpowiedz na ten komentarz

Zamieść nowy komentarz

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.